• Doprava zdarma od 990 Kč
  • Vrácení zboží do 100 dnů
  • Výhody pro stálé zákazníky
  • Slevy do 90%
  • Kurzy zdarma

Podmínky ochrany osobních údajů

Text níže zní hrozně, ale oficiální cestou Tě chceme ujistit, že Tvoje údaje budou u nás v bezpečí a zpracováváme je jen pro to, aby se nám spolu dobře jednalo ☺. Tedy začněme!

Podmínky ochrany osobních údajů popisují zásady uchovávání a přístupu k informacím v Zařízeních Uživatele pomocí souborů Cookies, sloužících k realizaci služeb provozovaných elektronickou cestou vyžádanou Uživatelem po Maximus Maciej Krauze se sídlem v Poznani. 

I. DEFINICE


1. ADMINISTRÁTOR - čili Maximus Maciej Krauze se sídlem v Poznani 60-105, ul. Kopanina 54/56, NIP:7642140060, který provozuje služby elektronickou cestou anebo uchovává a získává přístup k informacím v Zařízeních Uživatele.
2. COOKIES – pomocí souborů „Cookies” se rozumí informační údaje, konkrétně textové soubory, uchovávané v Zařízení koncových Uživatelů označených k využívání z internetových stran. Soubory umožňují rozpoznat Zařízení uživatele a odpovědným způsobem zobrazit internetovou stranu uzpůsobenou jeho individuálním preferencím. „Cookies” obvykle obsahují názvy internetových stran, ze kterých pocházejí, dobu jejich uchování v koncovém Zařízení anebo jedinečné číslo.
3. COOKIES ADMINISTRÁTORA - označuje „Cookies” zveřejněné Administrátorem, v souvislosti s provozováním služeb administrátora elektronickou cestou pomocí Servisu.
4. SERVIS – označuje internetovou stranu nebo aplikaci, na které administrátor provozuje internetový servis v doméně: www.pasart.cz.
5. ZAŘÍZENÍ – označuje elektronické zařízení, pomocí kterého Uživatel získává přístup do Servisu.
6. UŽIVATEL – označuje předmět, na který shodně s Regulaminem a předpisy zákonů mohou být provozovány služby elektronickou cestou. 

II. VŠEOBECNÉ ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ADMINISTRÁTORA A OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE


1. Administrátor neprodává a neposkytuje třetím osobám osobní údaje adresových Uživatelů, bez jejich souhlasu. Jedinou situací, kdy budeme oprávněni to učinit, bude žádost soudu, prokuratury, policie nebo jiného správního orgánu.
2. Údaje podané Uživatelem mohou být využity k marketingovým účelům pouze s jeho svolením.
3. Uživatel zůstává v anonymitě do momentu provedení prvního nákupu v Servise, podpisem elektronického biletinu (newslettera), vyplněním kontaktního formuláře na straně www.pasart.cz. V takových případech je vymáháno podání (elektronicky nebo jiným způsobem) konkrétních údajů o adrese a telefonním čísle, které jsou následně zasílány do systému.
4. Provedení nákupu uživatelem v obchodě pasart a současná registrace v obchodě je spojena s provedením souhlasu k hromadění a zpracovávání osobních údajů podle Ústavy ze dne 29. srpna roku 1997 o ochraně osobních dat (Sb. Zákonů z roku 2002 č. 101 odstavec 926 s pozdějšími změnami). Informace slouží jen a výhradně k realizaci objednávky, včetně vystavení dokladu o prodeji (faktura DPH) anebo zásilky produktů. V souvislosti s tím má obchod pasart právo zpřístupnit nashromážděné údaje svým obchodním partnerům, především dopravcům, výhradně za účelem efektivní realizace objednávky.

III. DRUHY VYUŽÍVANÝCH COOKIES


1. Cookies spravované administrátorem jsou bezpečné pro Zařízení Uživatele. Konkrétně není možné touto cestou přenést viry nebo jiného nechtěného nebo škodlivého programu do Zařízení Uživatele. Soubory umožňují identifikovat programy využívané Uživatelem a přizpůsobit Servis individuálně každému Uživateli. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pochází, dobu jejich uchování na Zařízení anebo přisouzenou hodnotu.
2. Administrátor využívá dva typy souborů Cookies:
a) Cookies dočasné: jsou uchované na Zařízení Uživatele a zůstávají tam do momentu ukončení relace daného prohlížeče. Zapsané informace jsou poté trvale odstraněny z paměti Zařízení. Mechanismus dočasných Cookies neumožňuje sběr jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací získaných se Zařízení Uživatele.
b) trvalé Cookies: jsou uchovávány v Zařízení Uživatele a zůstávají tam do momentu jejich vymazání. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí Zařízení nezpůsobuje jejich odstranění ze Zařízení Uživatele. Mechanismus trvalých Cookies neumožňuje sběr jakýchkoliv osobních dat ani žádných důvěrných informací ze Zařízení Uživatele.
3. Uživatelů má možnost omezení nebo vypnutí přístupu souborů Cookies do svého Zařízení. V případě využití této možnosti bude možné využívat Servis kromě funkcí, které ke své podstatě vyžadují soubory Cookies.

IV. ÚČEL VYUŽITÍ COOKIES


1. administrátor využívá Cookies k následujícím účelům:
a) konfiguraci servisu:- přizpůsobení obsahu internetových stran Servisu preferencím Uživatele a optimalizace využití internetových stran Servisu.- rozpoznání Zařízení Uživatele Servisu, jeho lokalizace a příslušné zobrazení internetové strany, přizpůsobení jeho individuálním potřebám.
b) ověření Uživatele v Servise a zajištění relace Uživatele v Servise:- údržba relace Uživatele Servisu (po přihlášení), díky kterému Uživatel nemusí na každé další straně Servisu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;- správná konfigurace vybraných funkcí Servisu umožňující detailní verifikaci autentičnosti relace prohlížeče.- optimalizace a zvýšení efektivity služeb poskytovaných Administrátorem.
c) realizace procesů nezbytných pro plně funkční internetové strany:- přizpůsobení obsahu internetových stran Servisu preferencím Uživatele a optimalizace využívání internetových stran Servisu. Tyto soubory umožňují detailně rozeznat základní parametry Zařízení Uživatele a vhodně zobrazit internetovou stranu, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;- umožnění využívání funkce „Úschovna” a „Koš” v Servise.
d) analýza, šetření a audit sledovatelnosti- tvoření anonymních statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem Uživatelé Servisu využívají internetových stran Servisu, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu.
e) zajištění bezpečnosti a nezávadnosti Servisu.
2. ADMINISTRÁTOR SLUŽBY VYUŽÍVÁ COOKIES EXTERNĚ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY:
a) prezentace multimediálního obsahu na internetových stranách Servisu, který je shromažďován z externího internetového servisu, např. Youtube.
b) sběr všeobecných a anonymních statistických údajů pomocí analytických aplikací, např. Google Analytics.
c) prezentace reklam přizpůsobených preferencím Uživatele využitím internetové reklamy, např. Google AdSense.
d) využití interaktivních funkcí za účelem popularizace Servisu pomocí sociálních servisů, mezi jinými takových jako Facebook.com, Instagram.com.
e) využití funkce za účelem zjednodušení komunikace pomocí internetové strany Servisu, které jsou shromažďovány z externího internetového servisu takového jako Live Chat.

V. MOŽNOSTI OMEZENÍ PODMÍNEK UCHOVÁVÁNÍ A ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU PŘES COOKIES

1. Uživatel může samostatně a v kdykoliv změnit nastavení týkající se souborů Cookies, omezením podmínek jejich uchovávání a získání přístupu přes soubory Cookies k Zařízení Uživatele. Změny nastavení, o kterých se píše výše, může Uživatel provést pomocí nastavení internetového prohlížeče. Tato nastavení mohou být detailně změněna tak, že dojde k blokaci automatické obsluhy souborů Cookies v nastavení internetového prohlížeče anebo informaci o jejich jednotlivém zveřejnění Cookies v Zařízení Uživatele. Detailní informace o možnosti a způsobu služeb souborů Cookies jsou nastavení programu (internetového prohlížeče).
2. Uživatel může kdykoliv odstranit soubory Cookies využitím dostupných funkcí internetového prohlížeče, který využívá.
3. Omezení přizpůsobení souborů Cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetové straně Servisu.

VI. NEWSLETTERY


1. Podáním souhlasu v průběhu registrace účtu k odběru bezplatných newsletterů elektronickou poštou získává Administrátor právo k vymezenému zasílání informací Uživatelům Servisu o novinkách, slevách, výprodejích, konkurzech, akcích nebo jiných informací spojených s činností obchodu.
2. Odběr newsletterů je možné kdykoliv zrušit, vypnutím této funkce pomocí:- kliknutí na link „odhlásit”, nacházejícím se v každé elektronicky zaslané zprávě. Rezignace z přihlášení neprobíhá současně se zánikem konta v Servise. - zaslání prosby o odhlášení z newslettera na adresu: info@pasart.cz. Aktualizace databáze údajů probíhá v denních cyklech, odhlášení z newslettera tedy může trvat 24h.
3. Administrátor si stanovuje právo na:- zasílání reklam a obchodních informací pomocí newslettera ve znění zákona ze dne 18. července roku 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. Zákonů č. 144, odstavec 1204 z roku 2002);- dočasné vypnutí služeb newsletteru z technických důvodů;- neodůvodněné přerušení poskytování služeb bez předchozího upozornění jeho Uživatelů;- odstranění účtu, jehož Uživatel porušil Regulamin Servisu